GLOB LOGITON
KACPRZAK  HOŁUB
 

PROFESJONALNA OBSŁUGA GEODEZYJNA

 


Wnioski

BUDOWA I ODBIÓR DOMU

1. Wniosek o warunki zabudowy zapisz na dysk
2. Pozwolenie na budowę zapisz na dysk
3. O sprzedaż nieruchomości zapisz na dysk
4. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy zapisz na dysk
5. Wypis wyrys ze studium uwarunkowań zapisz na dysk
6. Prawo do dysponowania nieruchomością zapisz na dysk
7. Robota budowlana bez pozwolenia na budowę zapisz na dysk
8. Numer porządkowy budynku zapisz na dysk
9. Zgoda na wycięcie drzew i krzewów zapisz na dysk
10. Wyłączenie produkcji rolnej zapisz na dysk
11. Zgłoszenie zmian ewidencji zapisz na dysk
12. Wypis rejestr gruntów i kartoteki budynków zapisz na dysk
13. Założenie KW zapisz na dysk

KSIĘGA WIECZYSTA
 
 
1. Wykreślenie hipotek z księgi zapisz na dysk
2. Założenie KW zapisz na dysk

ODSZKODOWANIA I SŁUŻEBNOŚCI
 
 
1. Bonifikata użytkowania wieczystego zapisz na dysk
2. Odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogę zapisz na dysk
3. Ustanowienie służebności zapisz na dysk

PODZIAŁY
 
 
1. Podział bez planu miejscowego zapisz na dysk
2. Podział nieruchomości rolnej leśnej zapisz na dysk
3. Podział zgodny z planem lub warunkami zabudowy zapisz na dysk

ROZBIÓRKA BUDYNKU
 
 
1. Pozwolenie na budowę rozbiórkę 1 zapisz na dysk
2. Pozwolenie na budowę rozbiórkę 2 zapisz na dysk
   
1. Zaświadczenie o samodzielności lokali
2. Wydanie dziennika budowy

 

 


 

  

USŁUGI GEODEZYJNE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO